เข้าเนื้อหาเอนทรี่... นี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
 
 
*ภาพใหม่จะมาที่หลัง
ลงข้อมูลไว้น่อ
 
ชื่อ * รูมิเนีย  ซานีอาร์   ruminia sanear
อายุ 18  ปี3
ส่วน สูง  189  น้ำหนัก  68
นิสัย _  พลังช้างสาร โกรธ ง่าย อด ทนในเวลา สอบ วิ่งหรือ ใช่แรง
แต่ไม่ทิ้งเพื่อนนะฮร่าาา
ถึก-=- ภึก 
เพศ * หญิง ร่าง ชาย
 
อื่นๆ
-พลังช้างสาร
-แรงเยอะ
-ไม่มีชุดผู้หญิง
-ตก ทฤษฎี
-โข่ง
 
 
มีอะไรจะดิทเพิ่มนะฮร่าา

edit @ 22 Aug 2011 19:12:40 by Shuramui201

Comment

Comment:

Tweet

หญิงหรือสาวดุ้น(วะ)เนี่ยยยย *พราก* #@(F#))V+_#)+Dข๗ณฑ๙ฑ๘๙"!!

ขุดมาจากส่วนใดของโลก!!!!!!!!!!!?????? *งง* ฎ"๘๙๓=-a$C$

#1 By tsugi11 on 2011-04-10 14:20